Om Line Dance

Line Dance är en dans med amerikanskt ursprung, som från början av 1970-talet, när dansformen fick ett rejält uppsving, dansades till countrymusik, men numera förekommer de flesta musikstilar och det produceras många danser till radions topplistor. Det är ingen pardans, även om det förekommer koreografier där man interagerar med varandra, och inte heller samma sak som squaredans! De dansande står i rader - därav namnet. Danserna är uppbyggda av olika stegkombinationer som beskrivs i stegbeskrivningar. Det finns idag (2012) runt 60 000 olika danser.


Om Danskaraktärer

I Line Dance förekommer olika karaktärer av danser. I alla karaktärer är grundstegen är de samma, men man dansar dem på olika sätt. I tävlingssammanhang finns sex karaktärer definierade:

  • Smooth (West Coast Swing, Night Club och Two step). En mjuk dansstil som ger härligt flyt. Inga böjda knän-det ska gå som en rak tråd genom kroppen.
  • Lilt ( Polka, East Coast Swing, Jive). Karaktäriseras av studsande steg och medryckande musik.
  • Rise & fall (Vals)
  • Cuban (cha cha, rumba, mambo)
  • Funky (disco, soul, funk) En modern dans som kräver attityd. Påminner om hip-hop och street-dance.
  • Novelty (lustbetonad dans till anpassad musik)

 

Exempel på Novelty - Americano av Simon Ward & Maddison Glover (Australia) (Jan 2010) en Phrased ABC High Intermediate.


Night Club - Advanced - European Championship Veldhoven 2011

Lilt - Intermediate - Female Open/Teen Swedish Open 2011


Rise & fall (Vals)- Advanced - WCDF 2012, Open Female & Crystal Female
Cuban - Novice - Austrian Championships cuban linedance 2011

Exempel på Funky - Ushered Throught it av Guyton Mundy


Exempel på Novelty - Swingin' R's


Förutom dessa tävlingskaraktärer förekommer irländska danser och naturligtvis Country & Westerndanser. Alla dessa faller under kategorin Novelty. Irish Spirit, koreograferad av Maggie Gallagher, är exempel på en irländsk dans.
Chattahoochee och Tush Push Line Dance vid Stadtfest Bützow 2010

Brotherhood Linedance - - Voghera Country Festival.

 

Om Undervisning

I och med att Line Dance består av olika i dansbeskrivningar beskrivna stegskombinationer som är i princip unika för varje musikstycke måste man lära in varje dans. Olika Linedanceklubbar genomför regelbundet träningstillfällen. Från början, innan internet fanns, var man tvungen att sprida sina danser med hjälp av skriftliga dansbeskrivningar. Att då öva tillsammans i klubbar var det bästa sättet att lära sig en dans. Numera kan man också se danser på Youtube och lära sig danser den vägen. Dock skrivs alltid en dans ned i en stegbeskrivning.

Klubbar anordnar workshops kring dansutlärning. Det kan handla om gamla danser, som måste läras ut till en ny danspublik, det kan vara internationella koreografer som lär ut nyskrivna danser.

 

Om Socialdans

Line Dance som socialdans, dvs dans för nöjes skull, sker på så kallade fridanser där man önskar de danser man vill dansa hos evenemangets DJ, som ser till att välja ut de mest populära danserna.

Exempel på socialdanskväll

 

Om Tävlingsdans

Line Dance är sedan några år upptaget i Svenska Danssportförbundet där man idag har ett eget verksamhetsområdet, VO. För närvarande pågår arbete med att få fram rutiner och organisationer kring tävlingar inom Line Dance. Exempelvis examineras instruktörer och domare av bland annat NTA (The National Teacher's Association for Country-Western Dance).

Internationellt finns olika parallella organisationer som genomför tävlingar, United Country Western Dance Council (UCWDC), World Country Dance Federation (WCDF) , Masters In Line (MIL) och World Dance Masters (WDM)

 

Om Stegbeskrivning/Step sheets

När man undervisar Line Dance använder man en internationell terminologi av engelska uttryck som för var och en dans beskriver de i dansen förekommande stegkombinationer. Dessa stegkombinationer är unika för olika danser och finns beskrivna i så kallade stegbeskrivningar, eng. Step Sheet eller Dance Script ( Se exempelvis på Copperknobs hemsida för step sheets). Terminologin är i de flesta fall samma som i övriga dansformer.

Till en början användes samma stegkombinationer till olika typer av musik, men sedan början av 2000-talet finns en unik dans för varje musikstycke. Det kan dock finnas flera olika danser till samma musikstycke. Exempel på hur namngivning av en dans ser ut är Domino av koreografen Rachael McEnaney till musiken Domino av Jessie J. Det finns idag (2012) runt 60 000 olika danser.

 


Stegbeskrivningen följer alltid ett mönster där man börjar med att beskriva vad dansen heter, hur många Counts, dvs takter som dansen består av innan den repeteras, walls dvs antal väggar (kan vara 1, 2, 3 eller 4 väggar), dansens nivå (Beginner, Novice, Intermediate eller Advanced), Koreografens namn och vilken musik som dansen skall dansas till. Ibland står även antal Beats, dvs vilken takthastighet som dansen går i. Sedan kommer beskrivningen för varje sektion, så kallad åtta – det vill säga de åtta takter som musik mestadels byggs upp efter. Variationer förekommer vanligtvis som då löses med antingen restarts (omstart) eller så kallade tags (taggar) där man stoppar in extra steg.

En dans kallas för fraserad om den följer musikens sektionsuppbyggnad, och ofraserad om stegen bara löper på utan anpassning. Fraseringen innebär att man för in omstarter och taggar i dansen. En dans kan också byggas upp med olika delar med helt olika stegsekvenser – kallas då AB-dans eller ABC-dans beroende på hur många dansdelar dansen innehåller. I Linedancens barndom var danserna ofraserade och ibland inte synkrona med musiksekvenserna. Numera är i princip alla danser fraserade. Ett exempel på en tidig (1999) välskriven fraserad dans är koreografen Peter Metelnicks dans Feet Don´t Fail Me Now till musiken Hillbilly Shoes av Montgomery Gentry

Om fotpositioner

I Line dance, som i övriga dansformer, så definierar man ett antal fotpositioner. Nästan varje tur man tar i en dans bygger på en eller flera av grundpositionerna.


1:a Stå med fötterna ihop.
2:a Stå med fötterna isär, axelbrett eller höftbrett.
3:e Stå t.ex vänster fot rakt fram och höger fot med hälen intill hålfoten på vänster fot eller vice versa.
4:e Stå med ena foten framför eller bakom den andra.
5:e Vänster fot rakt fram, ställ höger fot med hälen vid vänster tå. Höger fot vinklad 45 grader åt höger.
Exempel på:
2:a position. Chasse, rock step åt sidan
3:e shuffle, cha cha steg
4:e gå steg (walk)
5:e vine, step turn, rock step


Om rullstolslinedance

Det finns klubbar som vänder sig mot de som har svårigheter att röra sig, där Line Dance är en alldelse ypperlig dans- och träningsform. Det finns rullstols-line dance.


Koreografin är anpassad så rullstolsburna kan dansa tillsammans med icke rullstolsburna.

 

Om oss...

Nätverket/klubben Line Dance Everywhere har som ett syfte att pusha dansare att våga ta ytterligare ett kliv i sin dansutveckling. Vi vill gärna inspirera till att gå vidare och vara modiga - ta tillfället i akt att dansa så ofta det går! Strunta i Jantelagen! Du väljer själv din egen utveckling!

Jonas Andréasson och Karolina Ullenstav.

Lite historik ..

Hösten 2007 började vi dansa Linedance i en kvarterslokal i Lund. När man är två som gör samma sak driver man varandra vidare. Snart ökade aptiten så vi sökte oss till fler klubbar. Under 2008 fortsatte vi att dansa och vi kom ut på fridanser. Alla har vi ju varit där - på sin första fridans med den enda dansen man kan - som man förtvivlat försöker dansa till alla danser. Metoden vi tillgrep var att lära oss många danser parallellt. Hur då? Jo - Vi gick med i flera klubbar och anmälde oss till workshops. Under vintern 2009-2010 hade dansantalet ökat till ungefär 100 (som man hjälpligt kunde dansa). Dansträningen fortsatte och vi började dansa säkrare. Fortfarande kan jag tänka på vilka problem jag hade med "Catch Me If You Can". Hösten 2010 blev det nivå 3 och funk för fulla muggar. Fridans så ofta som möjligt och det var jätteroligt!

Under 2011 har vi deltagit i workshops och dansevents med internationella koreografer. Detta år var vi första gången på Swedish Masters i Stenungsund. Exempel på Workshops - Rachael McEnaney i Blomstermåla och Herlev, Maggie Gallagher i Svedala, Guyton Mundy i Helsingborg. Ja - sen var ju många i Stenungsund (Nicola Lafferty, Will Craig, Guyton Mundy, Rachael McEnaney, Niels Poulsen och Samuel James)

Under 2012 började Jonas tävla med koreografi och i individuell dans. Tävling i koreografi skedde i Danmark, Sverige, Nederländerna och Tyskland (världsmästerskap). Drive My Life Away fick BRONS i Sverige, 4:de plats i Danmark, 6:te plats i Nederländerna och 9:de plats i Tyskland. Resultaten Individuellt för Jonas: Swedish Open -12: GULD; Danish Classic -13: BRONS.

2014 började Karolina koreografera danser. En populär dans är Dancing in the Streets, som hon gjort tillsammans med Katarina Pahmp. Se fler danser i danslistan eller på Copperknob, där det finns stegbeskrivningar.

2015 har vi gått instruktörskurs certifierad av Saloon Crew enligt NTA:s principer.


Nu är det dags att bli säkrare på danserna - Kvalitet framför kvantitet. Men man måste ha det där lyftet, så man känner sig delaktig och kan dansa många danser. Man får dock inte lägga dansandet på en för hög nivå för en själv - det är viktigt att ha roligt!!

Nätverket/klubben Line Dance Everywhere har som ett syfte att pusha dansare att våga ta ytterligare ett kliv i sin dansutveckling. Vi vill gärna inspirera till att gå vidare och vara modiga - ta tillfället i akt att dansa så ofta det går! Strunta i Jantelagen! Du väljer själv din egen utveckling!

Jonas Andréasson och Karolina Ullenstav.

Delar av texten är samma som finns på bl.a. Wikipedia men är omarbetad och utökad.

 

!!