Vill du börja dansa eller få mera information om Line Dance så kontakta en klubb.


Det finns lite skillnad på olika klubbar beroende på vilken målgrupp man vänder sig till. Vissa klubbar dansar kanske mera Country & Western, andra klubbar fokuserar på Modern Line dance och tävlingsverksamhet. Gå in på respektive klubbs hemsida och läs mera.

Välj utifrån ditt egna intresse. Kolla på respektive klubbs hemsida alternativt fråga.Gå in på Facebook och sök upp Line Dance Everywhere Det är bara att följa oss genom att gilla!


Skriv till kontakt@linedanceeverywhere.se