Danskvällar - Se Facebook för detaljer!

Danskvällar 2018 :

6 januari (lördag),
16 februari,
16 mars,
27 april,
25 maj,
23 juni (lördag),
20 juli,
17 augusti,
15 september (lördag),
26 oktober,
24 november (lördag),
7 december.

Tidigare utlärda danser på våra kurser
Gå in på Facebook och sök upp Line Dance Everywhere Det är bara att följa oss genom att gilla!


Skriv till karolina.ullenstav@ideboxen.se


www.linedanceeverywhere.se


Informationen uppdaterad 2018-01-07