Danskvällar - Se Facebook för detaljer!

Kommande danskvällar 2019 :

16 februari (Lärdag)!
15 mars, 12 april, 10 maj, 22 juni (midsommardagen-lördag), 19 juli

Workshops - Mer info på vår Facebooksida.

Vi är i IOGT NTOs lokaler på Flensburgsgatan 8 i Sösdala.

Danser utlärda på våra Workshops och våra kurser
Gå in på Facebook och sök upp Line Dance Everywhere Det är bara att följa oss genom att gilla!


Skriv till karolina.ullenstav@ideboxen.se


www.linedanceeverywhere.se


Informationen uppdaterad 2018-08-28